keep one's nose clean

  1. Fiil tehlikeden uzak durmak, yanlış/tehlikeli işlerden sakınmak
  2. Fiil (US) beladan sakınmak
  3. Fiil alnı pak olmak