keep one's powder dry

  1. Fiil birinin emniyeti altında olmak
  2. Fiil her ihtimale karşı hazır bulunmak