1. Fiil sessiz kalmak
  2. Fiil sessiz olmak
  3. Fiil ses çıkarmamak
bir çocuğu susturmak Fiil