1. hepsini öldürmek, kılıçtan geçirmek, tamamen yoketmek, kökünü kazımak, soyunu kurutmak, imha etmek.
    The
    frost killed off most of the insect pests.