1. pernicious
  2. vindictive
  3. vengeful
  4. bitchy
  5. rancorous
  6. Sıfat catty
  7. revengeful
  8. nursing a grudge
  9. hatemonger
  10. spleenful

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kin tutan, ... kin besleyen