çatının orta direği, baba. İsim
çatının orta direği, baba. İsim