kiracı tafından sağlanmış bir donanım

  1. tenant's fixture