know someone by sight

  1. Fiil birisiyle göz aşinalığı olmak
  2. Fiil birini şöyle bölye tanımak
  3. Fiil göz aşinalığı olmak