labor dispute

  1. İsim işçi-işveren anlaşmazlıkları
  2. iş uyuşmazlığı
  3. İsim, İşletme işçi-işveren uyuşmazlığı
  4. İsim işçi-işveren ihtilafı