labor market

işgücü piyasasına girmek Fiil
akaçlama havzası İsim
işgücü piyasası politikası İsim