labor party

Türkiye Komünist Emek Partisi Özel Isim, Siyasi Partiler