1. İsim uşak, erkek hizmetçi.
  2. İsim dalkavuk, çanak yalayıcı.
  3. İsim yaltaklanmak, dalkavukluk/uşaklık etmek,
    argo çanak yalamak.