lackey

  1. Noun uşak, erkek hizmetçi.
  2. Noun dalkavuk, çanak yalayıcı.
  3. Noun yaltaklanmak, dalkavukluk/uşaklık etmek,
    argo çanak yalamak.