1. mızrak.
  2. mızraklı (süvari).
  3. zıpkın, mızrağa benzer av aleti.
  4. (bkz: lancelet ).
  5. (bkz: sand lance ).
  6. neşterlemek, (neşter ile) yarmak/deşmek.
  7. mızrakla saldırmak, mızrak saplamak.
deşmek Fiil
bombalı zıpkın: ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş zıpkın. İsim
serbest yazar/sanatkâr. İsim
kendini tam manasiyle/sadakatle vermeden bir davayı savunan kimse. İsim
(Orta Çağlarda) ücretli asker, para karşılığında herhangi bir devlete hizmet eden asker/şövalye. İsim
kum yılan-balığı
(Ammodytidae).
sand eel, launce, sand launce ile ayni anlama gelir. İsim
apseyi yarmak Fiil
er ile onbaşı arası rütbe(li asker). İsim, Veterinerlik
(a) kıdemsiz onbaşı, (b) (eskiden) onbaşı vekili (er) İsim
mızraklık, (zırh) mızrak yuvası.
kıdemsiz çavuş. İsim
çavuş vekili onbaşı. İsim
ferde-lance İsim
sipariş üzerine reklam afişi ve ilan metinleri hazırlayan sanatkâr
gazeteye dışardan yazı yazan kimse