lance

  1. mızrak.
  2. mızraklı (süvari).
  3. zıpkın, mızrağa benzer av aleti.
  4. (bkz: lancelet ).
  5. (bkz: sand lance ).
  6. neşterlemek, (neşter ile) yarmak/deşmek.
  7. mızrakla saldırmak, mızrak saplamak.
deşmek Verb
bombalı zıpkın: ucuna patlayıcı madde yerleştirilmiş zıpkın. Noun
serbest yazar/sanatkâr. Noun
kendini tam manasiyle/sadakatle vermeden bir davayı savunan kimse. Noun
(Orta Çağlarda) ücretli asker, para karşılığında herhangi bir devlete hizmet eden asker/şövalye. Noun
kum yılan-balığı
(Ammodytidae).
sand eel, launce, sand launce ile ayni anlama gelir. Noun
apseyi yarmak Verb
er ile onbaşı arası rütbe(li asker). Noun, Veterinary Medicine
(a) kıdemsiz onbaşı, (b) (eskiden) onbaşı vekili (er) Noun
mızraklık, (zırh) mızrak yuvası.
kıdemsiz çavuş. Noun
çavuş vekili onbaşı. Noun
ferde-lance Noun
sipariş üzerine reklam afişi ve ilan metinleri hazırlayan sanatkâr
gazeteye dışardan yazı yazan kimse