land of milk and honey

  1. İsim çok verimli/bereketli ülke/arazi/toprak, bolluk/servet ülkesi.
  2. İsim Allahın lûtfu.