last offices

birine son görevini yerine getirmek Fiil