law of conservation of mass

  1. İsim, Fizik kütlenin korunumu kanunu
  2. İsim özdek korunumu yasası, kütle sakımı kanunu.