law of diminishing utility

  1. azalan yarar kanunu (bir malın artan miktarda tüketiminden elde edilen yarar veya tatminle ilgili bir ekonomi yasası
  2. azalan yarar kanunu