lay before someone the dangers he is running

  1. Fiil birinin karşı karşıya olduğu tehlikeleri gözü önüne koymak