lay down a time limit

  1. Fiil vade koymak
  2. Fiil bir zaman sınırı belirlemek
  3. Fiil zamansınırını belirlemek
birinin kabulü için zaman sınırı tespit etmek Fiil