lay in stock

  1. Fiil bir şeyi yeter derecede temin etmek
  2. Fiil mal çeşidini zenginleştirmek
bol erzak tedarik etmek Fiil