layout plan

  1. proje
  2. taslak
  3. İsim, Mimarlık vaziyet planı
  4. İsim, Mimarlık yerleşim planı