1. İsim önsüre, yapım süresi, bir ürünün plânlanması ile yapılması arasında geçen zaman.
    a long lead time on a new aircraft.
sipariş etme tarihiyle teslimat arasında geçen zaman
belli bir amaca erişinceye kadar geçen zaman