leave a question undecided

  1. Fiil bir konu hakkında karar almamak
  2. Fiil bir sorunu karar vermeden bırakmak
  3. Fiil konu hakkında karar almamak