soru yu bir kenara bırakmak Fiil
bir soruyu bir kenara bırakmak Fiil
itina göstermemek Fiil
ihmal etmek Fiil
sermek Fiil
boşlamak Fiil
önem vermemek Fiil
ilgi çekememek, alâka uyandıramamak.