leave cold

  1. Verb etkilemeyi başarmak
soru yu bir kenara bırakmak Verb
bir soruyu bir kenara bırakmak Verb
itina göstermemek Verb
ihmal etmek Verb
sermek Verb
boşlamak Verb
önem vermemek Verb
ilgi çekememek, alâka uyandıramamak.