left handed

  1. solak
  2. solaklar için yapılmış
  3. sol elle yapılan
  4. acemi
  5. beceriksiz
solak.
sol el ile yapılan/kullanılan.
a left-handed punch. a left-handed tool. left-handed scissors.
sol tarafta bulunan.
sol+, saat ibrelerinin ters yönünde dönen.
a left-handed screw: sol vida.
sinsi, ikiyüzlü, alaycı. maksadı şüpheli/gizli.
a left-handed compliment samimî olmayan/alaycı iltifat.
acemi(ce) salak(ça) beceriksiz(ce).
morganatic ile ayni anlama gelir. asil olmayan kimse ile evlenen asil soylu kimse.
sol el ile.
He writes left-handed .
sola doğru, saat ibrelerinin ters yönünde.