leg warmers

  1. İsim dizlik, dolak, dizlere ısıtmak için geçirilen giysi