legal force

kanunen gücü olmak Fiil
kanun hükmünü elde etmek Fiil
geçersiz olma
kanun gücü olmama