1. İsim, Dil ve Edebiyat efsane
  2. İsim efsane, masal, hikâye.
    a character in legend .
  3. İsim menkıbe.
    a popular hero in American legend.
  4. İsim kitabe, yazıt: âbide/silah vb. üzerindeki yazı.
  5. İsim açıklama: harita/resim vb. üzerindeki işaretlerin anlamını gösteren liste.
  6. İsim destan: ünlü kimseler hakkındaki hikâyelerin tümü.
  7. İsim destan/menkıbe kahramanı, ünlü kişi.
destansı Sıfat
şehir efsanesi İsim