let something down

  1. Fiil birşeyi aşağı indirmek
  2. Fiil birşeyi aşağı salmak
  3. Fiil birşeyin etkisini azaltmak
  4. Fiil birşeyi daha az etkili hale getirmek
  5. Fiil, Telefon ve Telgraf eteğini açmak
  6. Fiil, Tekstil Sanayii paçasını açmak
  7. Fiil, Tekstil Sanayii boyunu uzatmak
  8. Fiil havasını indirmek
sarkıtmak Fiil