letter cover

mektubun zarfı üzerine birinin adresini yazmak Fiil
ön yazı İsim, İstihdam