lick the dust

  1. (a) ölmek, vurulup düşmek, (b) yer/etek öpmek, küçük/zelil/hakir düşmek.
  2. yenilmek, mağlup olmak, kahrolmak, öldürülmek.