1. (a) loğusa olmak, loğusa yatağında yatmak, (b)
    Brit. (sabahleyin) yataktan geç kalkmak.
korkunç yalanlar söylemek Fiil
palavra sıkmak Fiil
çok yalan söylemek, korkunç yalanlar söylemek.
He's lying in his teeth: Baştanbaşa/hep yalan söylüyor.
(İşi gücü yalan dolan!).
mütevazı hayat sürmek Fiil
depo da saklanmak Fiil
depoda saklamak Fiil
pusuya yatmak Fiil
pusu kurmuş olmak Fiil
pusu kurmak Fiil
(emlak) sahipsiz olmak Fiil
belgesiz devredilebilir olmak Fiil
ancak belgelere dayanarak devir ve temlik edilebilir olmak Fiil
hastaneye yatmak Fiil
hapiste yatmak Fiil
harap etmek Fiil
harabe halinde olmak Fiil
birinin uzmanlığı içine girmek Fiil
(cenaze) resmî bir yere halk tarafından ziyaret edilmek üzere konulmak.
(büyük bir zatın cenazesi) herkesin görmesi için tabut içinde yatmak.
kamu yararına olmak Fiil
demirde yatmak Fiil
pusuya yatmak.
birinin mesleği kapsamı içinde olmamak Fiil
öbek öbek olmak Fiil
kasten/göz göre göre yalan söylemek.
They are lying in their teeth.
sabahleyin geç kalkma, yatakta (uzun süre) yatma/uzanma. İsim
(protesto için) yola yatma. İsim