lie in

  1. (a) loğusa olmak, loğusa yatağında yatmak, (b)
    Brit. (sabahleyin) yataktan geç kalkmak.
korkunç yalanlar söylemek Verb
palavra sıkmak Verb
çok yalan söylemek, korkunç yalanlar söylemek.
He's lying in his teeth: Baştanbaşa/hep yalan söylüyor.
(İşi gücü yalan dolan!).
mütevazı hayat sürmek Verb
depo da saklanmak Verb
depoda saklamak Verb
pusuya yatmak Verb
pusu kurmuş olmak Verb
pusu kurmak Verb
(emlak) sahipsiz olmak Verb
belgesiz devredilebilir olmak Verb
ancak belgelere dayanarak devir ve temlik edilebilir olmak Verb
hastaneye yatmak Verb
hapiste yatmak Verb
harap etmek Verb
harabe halinde olmak Verb
birinin uzmanlığı içine girmek Verb
(cenaze) resmî bir yere halk tarafından ziyaret edilmek üzere konulmak.
(büyük bir zatın cenazesi) herkesin görmesi için tabut içinde yatmak.
kamu yararına olmak Verb
demirde yatmak Verb
pusuya yatmak.
birinin mesleği kapsamı içinde olmamak Verb
öbek öbek olmak Verb
kasten/göz göre göre yalan söylemek.
They are lying in their teeth.
sabahleyin geç kalkma, yatakta (uzun süre) yatma/uzanma. Noun
(protesto için) yola yatma. Noun