lie oneself out of a difficulty

  1. yalan söyleyerek zor bir durumdan kurtulmak.
    He tried to lie his way out of it: Yalan söyleyerek
    işin içinden sıyrılmak istedi.
    He lied his way into the job: Yalan dolan ile işe girdi.