lift restrictions on instal l ment buying

  1. Fiil taksitli satın almalar üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak
taksitle satın alma sınırlamalarını kaldırmak Fiil