1. tehlikeli bir bölgeyi belirtmek için makineli ve belirli yerde demirli fener gemisi
fener gemisi/dubası: seyrüseferin tehlikeli olduğu yerde demirlemiş ve ışıkla gemilere yol gösteren gemi. İsim