ışık yılı/senesi: ışığın bir yılda alacağı yol, takriben 946x109 km. Yıldızlararası uzaklık
ölçü birimi olarak kullanılır.
İsim