like a fly in amber

  1. en ufak bir değişikliğe uğramadan olduğu gibi kalma