1. İsim araf, cehennem dibi, gayya kuyusu.
 2. İsim unutulma, gözden düşme, istenmeme, itibar gırmeme, bir kenara atılma, idbar: istenmeyen kimselerin/şeylerin
  durumu.
  The idea of forming a staff association is in limbo (= has been put to one side) until the new manager is appointed.
 3. İsim (a) ceza evi, tutuk evi, zindan, hapishane, (b) tutukluluk, mahpusluk.
 4. İsim kararsızlık, ikircik(lik), tereddüt, bocalama, iki zıt durum arasında kararsız/mütereddit kalma, askıda/muallâkta
  olma.
  He was left in limbo for some time before he was told he definitely had the job.
 5. İsim limbo, eğilme dansı: Batı Hint adalarına özgü bir dans. Oynayan geriye doğru eğilip gittikçe alçaltılan
  yatay çubuk altından geçer.
(Br) işe yaramadığı için atılmış olmak Fiil
çöp sepetine atılmak Fiil
deliler cenneti
 1. a barge
limbo

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Nehir ve ırmaklarda, sığ sularda yük ... bir çeşit yassı tekne