limited by shares

hissedarların sorumluluğu hisselerle sınırlandırılmış şirket
(Br) hissedarların sorumluluğu hisselerle sınırlandırılmış şirket
eshamlı komandit şirket İsim, Şirketler Hukuku
hisselerle sınırlı ortaklık