limited company

  1. limited şirket
  2. limitet şirket
  3. limitet sorumlu şirket
(US) bir limited şirketin genel müdürü
sınırlı sorumlu şirket
halka açık limited şirket
bir ortaklığı limitet şirkete dönüştürmek Fiil
sermayesinin üzerinde garanti ettiği belirli bir tutarla sorumluluk yüklenm
(Br) sermayenin üzerinde garanti ettiği belirli bir tutarla sorumluluk yüklenmiş şirket (bu durumda her
ortağın şirketin büroları dolayısıyla tasfiyes
hissedarların sorumluluğu hisselerle sınırlandırılmış şirket
(Br) hissedarların sorumluluğu hisselerle sınırlandırılmış şirket
(Br) sınırlı sorumlu anonim şirket
(Br) limited şirket
(Br) sınırlı sorumlu şirket
limited şirket
sınırlı sorumlu şirket
limitet şirket
özel (sınırlı sorumlu) şirket
(sınırlı sorumlu) özel şirket