limited legal tender

  1. sınırlı geçerliği olan ödeme vasıtası (madeni para
sınırlı geçerliği olan ödeme vasıtası İsim