limited policy

  1. kısıtlı riskli poliçe
  2. sınırlı riskleri kapsayan sigorta