limited taxability

  1. sınırlı temyiz olanağı limited sınırlı vergi sorumluluğu