line management

  1. iki komuta zincirinden oluşan sistemdeki müdürlerden biri
  2. yatay yönetim
  3. şirketin yalnızca ana faaliyetiyle ilgilenen aynı düzeydeki yöneticilerden oluşan grup
iki komuta zincirinden oluşan sistem