little or nothing

  1. hemen hemen hiç, hiç denecek kadar az.
    He had little or nothing to say about it: O konuda söylenecek
    hemen hemen hiç sözü yoktu.