live and breathe something

  1. Fiil yaşamını birşeye adamak
  2. Fiil yaşamını birşeyi yaparak geçirmek
  3. Fiil birşeyle yatıp birşeyle kalkmak